Pomiary Elektryczne Pabianice:

 • Pomiary pięcioletnie instalacji elektrycznych
 • Pomiary pięcioletnie instalacji odgromowych
 • Pomiary wyłączników p.poż
 • Pomiary wyłączników różnicowoprądowych
 • Pomiary skuteczności zerowania
 • Pomiary rezystancji izolacji
 • Testy oświetlenia ewakuacyjnego
 • Pomiary elektronarzędzi
 • Badania sprzętu dielektrycznego
 • Pomiary i przeglądy stacji transformatorowych
 • Pomiary posadzek antystatycznych

Masz nietypowe zlecenie? Zadzwoń: tel 577 666 144